Posao Online - Internet Posao Od Kuce 

Pokrenite Svoj Posao Od Kuce Gde Niko Ne Može Da Vas Otpusti Sem Vas Samih

ZAŠTO JE OVO BOLJA INVESTICIJA I KOLIKA JE?

Odmah na samom početku prvo da vidimo kolika je investicija u pitanju.

Svako ko želi da bude distributer kompanije Stiforp i da ima sve alate koji su mu potrebni za razvijanje posla mora postati njen član. Članarina koja se plaća je:

1. Mesečna koja iznosi $9.95 + $40.00 koje se plaća odmah pri uključenju i
2. Godišnja koja iznosi $99.95 + $50.00 koje se plaća prvi put

Razlike između ova dva članstva je u kvalifikaciji u MATRIX sistemu plaćanja, tj zarada i što kada se plati godišnja članarina vaš rang je 3 * (STAR) od mogućih 5 *. Na osnovu toga koji rang imate po ovom pitanju zavisiće vam i celokupna zarada. Tako da što ste veći rang, veća je i zarada. MATRIX sistem koji ovde imamo je 2 x 12, 2 x 13 i 2 x 14, videćete posle šta on znači. Kada se plati godišnja članarina automatski se kvalifikuje za 2 x 14 Matrix.

Sve u svemu, kada se plaća mesečna članarina od $9.95, što je oko 815.00 din. i ako uzmemo prosek da mesec ima 30 dana

DNEVNA ČLANARINA JE OKO 27.00 DINARA

Dok sa godišnjom članarinom, izuzimajući početni ulog od $50.00, pošto se on plaća samo prvi put i nikada više i $99.95 je oko 8,200.00 dinara podeljeno na 365 dana

DNEVNA ČLANARINA JE OKO 23.00 DINARA

Da vidimo sada realne mogućnosti za zaradu!


Prvo što svako dobija je $4.00 kao vaš bonus dobrodošlice od bilo koja tri člana koje bilo ko uključi.
za svakog novog člana, kojeg budete vi lično upisali, dobit će te proviziju od 25$ (cca 2,000.00 din). Recimo da imate 20 direktnih upisa mesečno, to će Vam donijeti 500$ (cca 41,000.00 din). (Slika 2 u slajdu)

U zavisnosti na kojoj se poziciji u sistemu nalazite, osim ovih 25$ za svakog direktnog člana, možete dobiti i po 2$ na Vašu DRUGU LINIJU i po 1$ na vašu 3., 4. i 5. LINIJU. Mada se ovo čini kao „sitna lova“, nemojte ova 2$ ili 1$ podcjenjivati. U vašoj 2. liniji može biti i više od 100 osoba, što je još oko 200$ bonusa. 3., 4. i 5. linija vam mogu doneti čak i više jer će se u njima nalaziti i više stotina osoba. (minimum 500)
Ovo je novac koji ćete dobiti za svakog člana u VAŠEM MATRIX-u, bez obzira ko ga je upisao u Stiforp. Taj procenat nije velik, ali dolazi do izražaja na većem broju ljudi.

Dakle, na prvom nivou vi ćete imati samo 2 osobe, pa će Vaša provizija biti mala: 2,5% od 2 x 9,95$ = 0,50$

Drugi nivo će vam doneti: 2,5% od 4 x 9,95$ = 1$

Treći nivo
će vam doneti: 2,5% od 8 x 9,95$ = 2$

I tako redom, sve do 14. nivoa u vašem Matrix-u.

Kada popunite vaš 2 x 12 Matrix, ostvariti ćete proviziju u visini od 2.047,50$.

Kada popunite vaš 2 x 14 Matrix, tada ćete dobiti čak 8.191,50$. Ovo će ovisiti o tome koji ste vi nivo
postigli unutar Stiforp sistema.

Ovde moramo napomenuti da mesečna zarada od ove provizije je jednaka ukupnom broju osoba koji imate, bez obzira koji nivo je dostignut. Tako ako imate 500 ljudi, ona iznosi $125.00, sa 1500 je $375.00 itd. I ovo je naravno provizija od vašeg Matrix-a bez da vi lično ikoga uključite.
Najzanimljivija vrsta zarade i daleko najveća.
Odnosi se na sledeće: od kompanije Stiforp ćete biti nagrađeni, mesečno, za svakog vašeg DIREKTNO upisanog člana. Kao što se vidi sa slike desno, u zavisnosti koji imate rang toliko ćete imati i ovog Matching bonusa.  Ako je vaš direktni član ovaj mesec zaradio 1.000$, vi će te od kompanije  dobiti na vaš račun 500$ (50%). Kada biste imali takvih 10, to bi značilo da biste dobivali SVAKI MJESEC  10 x 500$ = 5.000$ ili oko 26.000 kn.


Kako budete imali sve veći rang, tako će vam se i ovaj bonus povećavati, za 20%, 10%, 5% i 3%. Ova zarada je fantastična. Mi smo računali, da za samo dva vaša direktno upisana člana zarada bi se uvećala za 87% računajući samo u odnosu na Matrix proviziju. Tako na primer, ako bi vaš Matrix brojao 500 članova, bez obzira od koga su došli (a mogu doći od vaše gornje linije, vas samih - a tu računamo samo dva i od vaših donjih linija) provizija bi bila 500 x $0.25 = $125 a ovaj bonus bi bio 87% od $125 = $ 108,75. Ovo je primer kada bi SVAKO IMAO SAMO DVA lično upisana člana. Ako biste vi imali 10 direktno upisanih članova a svi ostali po dva tada bi ova zarada bila pet puta veća odnosno, 5 x $125 = $534.75.
Kako ćete znati koji imate rang?
1 STAR ima dva direktno upisana člana (DUČ)
2 STAR ima dva direktno upisana člana koji su 1 STAR, tj. oni imaj po dva DUČ ili vaših 12 DUČ i tk. min. 15 aktivnih distributera
3 STAR je sa dva DUČ koji su 2 STAR ili vaših 30 DUČ, i tk. 50 aktivnih distributera
4 STAR postižete sa dva DUČ koji su 3 STAR ili vaših 100 DUČ, kao i da imate u svom Matrixu 150 akt. distributera.
5 STAR rang imate sa dva DUČ koji su 4 STAR ili vaših 300 DUČ, kao i da imate najmanje 500 aktivnih distributera u svom Matrixu.

ZAŠTO JE OVO BOLJA INVESTICIJA?

Sa investicijom od $50.00 koja je potrebna za upis u kompaniju i upisom samo dve osobe koje bi htele da budu distributeri vi imate ovakvu zaradu:

1. $4.00 BONUS DOBRODOŠLICE
2. 2 X $25.00 = $50.00 BRZI STARTNI BONUS i rang 1 STAR
3, 2 X $0.25 = $0.50

Što je ukupno $54.50. Sa ovim ste automatski povratili ono što ste uložili. Ovo možete podići odmah ako hoćete ili pak uložiti u još 5 meseci članstva, naravno mesec za mesec. Ovo je pametna investicija jer ste obezbedili sebi BESPLATNO još 5 meseci članstva. Kako se Matrix bude širio i zarada se povećavala bićete u mogućnosti da otplatite godišnje članstvo i to od ZARADE.

Šta bi ovo značilo? Investicija bi vam bilo samo pri uključenju a sve ostalo bi vam bila čista zarada kojom bi uplaćivali sebi članarinu.

Zato i kažemo da je ovo bolja investicija.

Bojite se da će trebati mnogo godina da se vaš Matrix popuni? Skinite ovde jedan primer scenarija ako bi za popunjavanje trebalo 21 godina i ako bi svako imao samo po dva lična upisa.

Sa ovakvim scenarijom vaša investicija je osigurana, NEMA RIZIKA i sve što nadalje možete da očekujete je samo zarada!!!

Savetujemo vam da dobro proučite ovaj scenario, tamo su vam uputstva gde možete BESPLATNO da se registujete (kako bi sebi osigurali što bolju poziciju) a kada budete hteli da budete deo Stiforp kompanije i da svoju investiciju krenete da unovčavate ovde je opisano kako to možete ostvariti.